Verenigingstaken (laatste bijgewerkt op 03-12-2011)

Tijdelijke commissies
Wie wil zich voor een korte tijd voor een beperkte tijd inzetten voor de vereniging?
Een aantal activiteiten vergt een eenmalige inzet van actieve leden.
Mensen die iets willen uitzoeken of opzetten.
Hiervoor zijn de TIJDELIJKE COMMISSIES opgericht.
Ze zijn herkenbaar aan de blauwe T onder elke verenigingstaak

Permanente commissies
Wie wil voor langere tijd meewerken aan een klus?
Een aantal onderwerpen uit de lijst hieronder vragen een permanente inzet.
Dat wil niet zeggen dat u voor de rest van uw leven mee moet doen, maar liefst wel voor minimaal 2 jaar.
Daarna kunnen anderen het stokje weer van u overnemen.
U herkent deze permanente commissies aan de rode P onder elke verenigingstaak
.

Index

Lief en Leed

Het verzorgen van een attentie bij blijde of verdrietige gebeurtenissen van leden.

Actieve leden:

Pia Nuis

Activiteiten:

De commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van een attentie bij blijde of verdrietige gebeurtenissen van leden. De exacte invulling van de taak wordt verzorgt door Pia Nuis. 
Budget

Onkosten worden vergoed.

P
Buitenlandse Campings

Verzamelen en contact houden met buitenlandse campings waar we met onze HY's op kunnen.

Actieve leden:

Geen.

Activiteiten:

Geregeld komen er bij het secretariaat folders binnen van campings die graag extra klandizie willen hebben.
Aan de andere kant zou het voor de leden handig kunnen zijn om te weten wat voor ons mooie en goed bereikbare campings zijn.
Het opstellen van zo'n overzicht is nuttig voor de leden.

Budget

Nog niet aan de orde.

T

Buitenlandse steunpunten

Inventariseren van garages en HY-rijders in het buitenland die onze leden met pech onderweg kunnen helpen.

Actieve leden:

Geen.

Activiteiten:

De HY is een echte vakantie- & trek auto. Onze leden maken dan ook heel wat kilometers in het buitenland. Soms hebben ze dan ineens een probleem met een band of een startmotor. Andere clubs hebben een register waarin buitenlandse steunpunten staan aangegeven, die je kunnen helpen. Het zou toch handig zijn als we onze leden zo'n boekje zouden kunnen meegeven.

Budget

Nog niet aan de orde.

T
De Camion

Redacteur van ons clubblad

Actieve leden:

Bea en Dick Hoeks

Activiteiten:

Vier tot 6 maal per jaar verzorgen Bea en Dick Hoeks het clubblad de CAMION. Ze verzamelen kopij en laten stukken schrijven Daarna knippen en plakken ze dat in de standaard lay-out, Dit gaat vervolgens naar de drukker, die ook de verzending regelt.

Budget

Jaarlijks beslissen de leden middels de begroting welk budget aan het clubblad mag worden besteden. Tot nu toe was dat ongeveer 3000,- Euro.

TAAK INGEVULD

Adverteerders
Wie zorgt er voor nog een paar tevreden adverteerders?

Actieve leden:

Geen

Activiteiten:

Op dit moment hebben we 4 adverteerders in ons blad. Toch zijn er vast meer bedrijven die in ons blad zouden willen adverteren. Met meer advertenties kan ons blad er fraaier uitzien of worden de kosten beperkt, zodat we meer geld overhouden voor andere leuke dingen.

Budget

Nog niet aan de orde.

P

Fehac

Welke nationale ontwikkelingen zijn voor ons interessant?

Actieve leden:

Hans Nienhuis

Activiteiten:

Onze vereniging is lid van de FEHAC. Dit is een belangenvereniging die er voor waakt dat er geen wetten worden gemaakt die nadelig zijn voor oldtimers. Veel van die punten zijn ook voor ons van belang. Hans leest de berichtgeving van de FEHAC door en schrijft hierover in ons clubblad.

Budget

Nog niet nodig

P

Documentatie

Hoe zorgen we ervoor dat de documentatie van onze bus beschikbaar komt/ blijft?

Actieve leden:

Vele leden in hun eentje, IJf de Jong, Ben Boortman

Activiteiten:

Bijna ieder lid heeft wel wat documentatie over zijn of haar HY in de kast. Het gaat dan bijvoorbeeld om boeken, folders, instructieboekjes en werkplaatshandboeken. Maar er is nog geen centrale plaats waar iedere HY-bezitter deze info kan inzien. Zou dat niet handig zijn?
Wellicht kunnen we voor deze klus samenwerken met het NCAD dat -op basis van het beroemde Olieslager-archief- een archief voor alle oldtimers op heeft gezet?

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden

TAAK OPGEPAKT

Digitale documentatie

Voor sommige handboeken en tekeningen is het heel handig als ze gedigitaliseerd.

Actieve leden:

Ben Boortman, IJf de Jong, Jan v Beusichem , Ben v Bergen

Activiteiten:

Een aantal zaken - zoals de exploded view tekeningen- zijn al ingescand en klaar om via de computer verspreid te worden. Maar de werkplaats handboeken nog niet. Zo is er ook het plan om een gericht onderhoudsboekje voor leken te maken zoals nu al bij het eendenei op de site staat. Wie heeft zin en tijd?

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden

T

Camion folder

Waar kunnen leden met raad en daad terzijde gestaan worden?

Actieve leden:

Geen

Activiteiten:

Regelmatig vragen nieuwe leden naar een korte folder over ons en de HY. In het verleden hadden we daarvoor een eenvoudige gele folder. De Boston Commissie heeft een folder in het engels gemaakt.
Wie maakt nu een goede actuele folder voor de Camion?

Budget

Kopieerkosten worden vergoed.

T

HY Garages

Inventariseren welke garages nog kunnen en willen sleutelen aan een HY en waar we terechtkunnen voor een APK.

Actieve leden:

Karin van Driel

Activiteiten:

Alhoewel de HY een beroemde en veel geproduceerde wagen is, moet je bij de meeste Citro?dealers toch niet aankomen met je bus. Meestal hebben ze ook niet meer de kennis en gereedschappen is huis om aan een HY te sleutelen. Voor sommige leden is dit echt een probleem. Zeker als daar dan de jaarlijks verplichte APK bij komt. Aan de andere kant hebben veel leden een prima oplossing voor deze problemen, we weten het alleen niet van elkaar.
Zou het niet mooi zijn als er op de site een lijstje staat met garages waar je terechtkunt?
Bij het bestuur is een eerste lijst met adressen aanwezig.

Budget

Nog niet aan de orde.

TAAK VERVULD
WIE ONDERHOUDT?

HY Wereld Jubileum meeting

In 2012 is onze Citro? type “H” 65 jaar oud. We willen daar samen met het HY-Team een jubileum festiviteit van maken. De HY wereldmeeting vindt plaats van 2 t/m 5 augustus 2012

Actieve leden:

Nel en Peter van den Berg

Activiteiten:

Op de Salon de L’automobile van 1947 introduceerde Citro? een nieuw type bestelwagen: het model “H”. ?Dat was de start van een zeer succesvolle wagen.

We zoeken helpende handen om hand en span diensten te verrichten tijdens die dagen maar ook zal vooraf veel geregeld moeten worden waar wij nog vrijwilligers voor zoeken.

Budget

Onkosten worden vergoed

Aanmelden bij:
Nel en Peter van den Berg
Presentatie op Evenementen
Het organiseren van de aanwezigheid van 'le Camion' op evenementen

Actieve leden:

geen.

Activiteiten:

Regelmatig zijn er (jaarlijkse) evenementen, zoals bijvoorbeeld CitroMobile.
Veel van onze leden kennen zo'n evenement en gaan er ook naar toe. Andere, nieuwe leden weten de weg naar de evenementen nog niet te vinden. Daarom probeert het bestuur van 'le Camion' jaarlijks op ?n evenement in te schrijven. We verlagen daarmee de drempel voor wie dit evenement nog niet kent en ontmoeten we weer wat andere leden...

Vind u het een uitdaging de vereniging te (re-)presenteren?

Budget

Onkosten worden vergoed

T
Goud van oud
Speciale voorzieningen voor de oude HY's van voor 1967. (die met een spijltje in de voorruit)

Actieve leden:

Hans Mulder en Miranda Vos

Activiteiten:

Kijken wat voor speciale onderdelen gereedschappen en kennis nodig is voor de oudere HY typen. Als eerste wordt nu gekeken wie er binnen de vereniging allemaal zo'n oud type HY hebben.

Budget

Nog niet aan de orde.

TAAK OPGEPAKT
HY-identificatienummer
Welke identificatienummers staan er allemaal in de HY en wat betekenen ze?

Actieve leden:

Ben Boortman, Hans Mulder

Activiteiten:

In onze HY's staan diverse nummer- en identificatieplaatjes. Het meest bekende is het chassisnummer, maar daarnaast is er ook het verfnummer, het motornummer, het versnellingsbaknummer en nog een paar ander. Voor de identificatie van een bus is het aardig om te achterhalen wat die nummers betekenen en wanneer ze zijn uitgegeven. Bijvoorbeeld voor iemand die wil uitzoeken wat voor bus hij heeft.
Ben heeft inmiddels al een heel schema met alle chassisnummers van alle HY's en Hans heeft een overzicht van alle kleurcodes. Nu de rest nog. Wie helpt mee?

Budget

Nog niet nodig.

T
Grijs Kenteken
Onderzoeken of er nog speciale dingen moeten gebeuren voor de wagens die op grijs kenteken rijden.

Actieve leden:

Ben Boortman

Activiteiten:

Een flink gedeelte van onze HY's staan op grijs kenteken met een aparte vermelding "Kampeerauto". De RDW en de politie beschouwd deze wagens als bedrijfswagens, omdat ze een grijs kenteken hebben. De vraag is nu of dit nog extra problemen oplevert.
Daarnaast wil de FEHAC ook graag weten hoeveel oude bedrijfswagens er zijn, omdat voor deze wagens soms aparte regelingen bedongen moeten worden.
Als eerste wordt nu gekeken hoeveel wagens we binnen de vereniging hebben met een grijs kenteken.
Tot nu toe zijn er 9 wagens bekend. Het probleem valt dus mee.

Budget

Nog niet nodig.

T

RDW-chassis-nummer

Hoe kun je het beste om gaan met het (veranderen van het) ingeslagen chassisnummer in je HY.

Actieve leden:

Bram v Oostrom

Activiteiten:

Iedere auto in Nederland heeft een ingeslagen chassisnummer. Als het goed is, wordt dat ook steevast bij de APK gecontroleerd. Toch geeft dat nog al eens problemen. Bijvoorbeeld als je het wagenonderdeel wilt vervangen waar dat ingeslagen nummer in staat.
Zonder slapende honden wakker te maken, kijkt Bram nu wat de offici?e regelingen zijn en of dat voor onze leden toepasbaar is.
Bram gaat het paard uit zijn wagen wisselen en de chassisnummers op een offici?e manier, in overleg met de RDW laten overslaan.

Budget

Nog niet nodig.

T

Verfkleur

Wat zijn de originele HY-kleuren en was is daarvan de moderne codering?

Actieve leden:

Ben Boortman, Hans Mulder. Erwin Kulsdom

Activiteiten:

Steeds vaker willen HY-rijders weten wat de originele kleur van hun bus is. De meeste bussen zijn inmiddels overgespoten of overgeschilderd in modieuze kleuren, die niet overeenkomen met de kleur zoals vermeld op het ronde AC code-plaatje.
En dan komt de vraag wat de originele kleur was en of die nog te na te maken is.
Het zou voor de vereniging heel waardevol zijn als iemand nu eens precies uitzocht wat de originele codes zijn en welke moderne kleuren daarbij passen.

Budget

Kan in de jaarvergadering geregeld worden.

TAAK OPGEPAKT
Aan- en verkoop
Ondersteuning bij aan- en verkoop van HY's.

Actieve leden:

Ieder voor zich en …..

Activiteiten:

Eens hebben wij allemaal onze bus gekocht. Een enkeling heeft zijn bus nieuw van de dealer gekocht, de meeste hebben hem echter via via. Maar hoe weet je zeker dat je geen kat in de zak koopt en waar moet je op letten? En als je verkoopt, wat is de bus dan waard?
Wie wil bestaande en nieuwe leden helpen met dit vraagstuk?

Budget

Kan in de jaarvergadering besloten worden.

P

Internet

Wie helpt mee om de communicatie via internet te verbeteren?

Actieve leden:

IJf de Jong, Rein Reinders, Ewald Börger
Activiteiten:

Miranda Vos heeft ons geweldig geholpen met het opzetten van onze site: www.le-camion.nl
We zijn aan het nadenken over het verder uitbreiden van de mogelijkheden van de site. Zo willen we de site eigenlijk tot centraal informatiepunt maken, maar daar kleven nog wel wat haken en ogen aan. Wie vindt dit leuk of wil zich hierin bekwamen??

Budget

Jaarlijks beslissen de leden middels de begroting welk budget deze commissie mag besteden. Tot nu toe was dat ongeveer € 200,- per jaar.

TAAK VERVULD!

Verzekering

Wat is de beste verzekering voor een HY.

Actieve leden:

Ben Boortman, ...

Activiteiten:

Sommige verzekeraars gaan steeds meer eisen stellen aan een HY, willen ze hem nog verzekeren. Zo bleek er onlangs een maatschappij te zijn die een "inrichtingskeuring" vereist. Wie kijkt wat de mogelijkheden zijn en wat voor onze leden geschikt is?

Budget

Kan in de jaarvergadering bepaald worden.

TAAK OPGEPAKT

Voor elkaar

Waar kunnen leden en raad en daad terzijde gestaan worden?

Actieve leden:

Lijstje achter in het clubblad Camion.

Activiteiten:

Achterin de Camion staat een lijstje met adressen waar je gereedschap kunt lenen of andersoortige hulp kunt krijgen.
Maar er zijn nog meer adressen die hier niet in staan. Anderzijds is de vraag of de huidige adressen nog wel kloppen. Wie zet een actueel overzicht op van binnenlandse steunpunten?

Budget

Kan in de jaarvergadering geregeld worden.

T

Meetings

De club heeft een evenementencommssie. Zij ondersteunen de leden die een meeting willen organiseren.

Actieve leden:

tot nu toe velen.

Activiteiten:

Tot nu toe zijn er steeds vier meetings per jaar georganiseerd. Een vaste groep leden vindt dit prettig evenementen. Het bestuur heeft het organiseren van de meetingen gedelegeerd aan een commissie.
Wie helpt mee een meeting te houden.Initiatieven worden door de Evenementencommissie van harte ondersteund.

Budget

Jaarlijks beslissen de leden middels de begroting welk budget aan de meetings mag worden besteden. Tot nu toe was dat ongeveer 500,- Euro per meeting.

P

De Evenementencommissie
Nel en Peter van den Berg

De tent

Zorgen dat de tent op de meetingen komt en weer terug.

Actieve leden:

Meetinggangers

Activiteiten:

Er voor zorgen dat de tent iedere keer de meeting komt en weer droog terug wordt gebracht. We hebben de aanhangwagen nu in eigen beheer.

Budget

TAAK VOOR MEETINGGANGERS
Meeting-lokaties
Inventariseren welke locaties en evenementen geschikt zijn voor een HY-meeting.

Actieve leden:

geen

Activiteiten:

Inmiddels hebben we als vereniging al heel wat meetingen gehad. Soms waren het prachtige terreinen met prima faciliteiten of was er een fantastisch evenement in de buurt.
Toch is er steeds behoefte aan nieuwe locaties voor een meeting.
Het secretariaat krijgt regelmatig aanbiedingen of tips binnen en veel leden weten bij hen in de buurt wel een festival waar we aan zouden kunnen schuiven.
Wie verzamelt deze info, als voorloper van een succesvolle meeting.

Budget

Nog niet aan de orde.

T
Toertocht
Wie organiseert weer eens een toertocht met HY's?

Actieve leden:

Nog niemand.

Activiteiten:

Een paar jaar geleden is er eens een champagnetocht georganiseerd. Dit was een succes bij de deelnemers.
Wie vindt het leuk om zo'n tocht (raid) mee te maken en me te helpen met de organisatie daarvan?

Budget

Kan in de jaarvergadering geregeld worden.

T

Schaarse onderdelen

Wie helpt mee om te voorkomen dat sommige onderdelen straks echt niet meer te verkrijgen zijn?

Actieve leden:

Piet v Wijk

Activiteiten:

Veel van de onderdelen in onze bus zijn redelijk te verkrijgen, maar sommige zaken worden schaars. Eigenlijk weten we van de kritieke onderdelen niet precies of ze nu echt schaars zijn en zo ja wat dan te doen. We hebben binnen de vereniging een onderdelenfonds dat we voor dit doel kunnen besteden, maar wat is handig? Ook is er binnen de Citro? wereld een Dutch Spare Parts Organisation Group (DSPOG) in oprichting.

Wie wil mee nog meer werken?

Budget

Het onderdelenfonds is nu 3000,- Euro

P
Regionaal steunpunt MIDDEN-ZUID
Soms is het makkelijker om een vraag te stellen aan iemand in de buurt.

Actieve leden:

Aad v/d Sijde

Activiteiten:

Regelmatig hebben leden een vraag over hun HY en gaan ze op zoek naar een antwoord. Soms vinden ze de juiste persoon, soms ook niet. Een telefoonnummer van iemand in de buurt kan daarbij helpen.
Maar ook zonder problemen is het als vereniging zeer handig om te weten waar de deskundigen zitten en wie op welk gebied ervaring heeft.

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden.

P

Regionaal steunpunt NOORD-OOST

Soms is het makkelijker om een vraag te stellen aan iemand in de buurt.

Actieve leden:

geen

Activiteiten:

Regelmatig hebben leden een vraag over hun HY en gaan ze op zoek naar een antwoord. Soms vinden ze de juiste persoon, soms ook niet. Een telefoonnummer van iemand in de buurt kan daarbij helpen.
Maar ook zonder problemen is het als vereniging zeer handig om te weten waar de deskundigen zitten en wie op welk gebied ervaring heeft.
Wie vindt het leuk om als steunpunt voor de leden in de achterhoek, Drente, Groningen en Friesland te fungeren?

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden.

P

 

Regionaal steunpunt NOORD-WEST

Soms is het makkelijker om een vraag te stellen aan iemand in de buurt.

Actieve leden:

geen

Activiteiten:

Regelmatig hebben leden een vraag over hun HY en gaan ze op zoek naar een antwoord. Soms vinden ze de juiste persoon, soms ook niet. Een telefoonnummer van iemand in de buurt kan daarbij helpen.
Maar ook zonder problemen is het als vereniging zeer handig om te weten waar de deskundigen zitten en wie op welk gebied ervaring heeft.
Wie vindt het leuk om als steunpunt voor de leden in Noord-Holland, te fungeren?

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden.

P

Regionaal steunpunt WEST

Soms is het makkelijker om een vraag te stellen aan iemand in de buurt.

Actieve leden:

Piet van Wijk

Activiteiten:

Regelmatig hebben leden een vraag over hun HY en gaan ze op zoek naar een antwoord. Soms vinden ze de juiste persoon, soms ook niet. Een telefoonnummer van iemand in de buurt kan daarbij helpen.
Maar ook zonder problemen is het als vereniging zeer handig om te weten waar de deskundigen zitten en wie op welk gebied ervaring heeft.

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden.

P
 Techniek
Als HY vereniging moeten we natuurlijk precies weten hoe de bus in elkaar zit. Nu onze leden nog.

Actieve leden:

Wim v/d Lee, Ben Boortman, en anderen

Activiteiten:

Alhoewel onze bus simpel van ontwerp is, kunnen sommige zaken toch knap ingewikkeld zijn. Steeds weer duiken er nieuwe vragen op. Zo zijn we nu aan het kijken of er een goede vervanging is van de moeilijk verkrijgbare 17 x 400 band.
Vanuit de techniekclub gaan we op zoek naar technische problemen om vervolgens de oplossing aan de leden te presenteren zodat hun wagen weer zonder problemen de weg op kan. Leden met kennis of ervaring zijn van harte welkom.

Budget

Onkosten kunnen vergoed worden.

P

Remmen

Blijven alle originele onderdelen van het remsysteem leverbaar, en hoe voorkom je storingen

Actieve leden:

Ben Boortman,

Activiteiten:

De remmen van onze HY zijn wellicht het meest vitale systeem van onze wagen. Tegelijkertijd is het ook het systeem wat de meeste problemen geeft. Bij iedere APK keuring is het weer de vraag of de wagen niet te scheef remt. Dus zijn we diverse zaken voor iedereen toegankelijk op een rijtje aan het zetten:

  • Hoe werkt ons remsysteem precies?
  • Zijn alle onderdelen nog te verkrijgen of moeten we ze laten aanmaken:?
  • Hoe kun je de mensen helpen die zelf aan de remmen aan hun wagen sleutelen?
  • Welke tips kunnen we iedere rijder geven om storingen aan de remmen te voorkomen?
Budget

Kan in de jaarvergadering geregeld worden. Het laten maken van een mal voor nieuwe remcilinders gaat flink in de papieren lopen.

T
Camion Sleutel-weekend
Wat is er leuker om samen met een aantal andere HY rijders aan je bus te sleutelen?

Actieve leden:

Geen

Activiteiten:

Wat krijg je als je een combinatie maakt van gezelligheid, zelf actief aan de slag en een beetje deskundigheid van anderen?
Precies een sleutelweekend.
Het organiseren van dit soort weekenden -of dagen- is beslist niet eenvoudig, maar het resultaat zou geweldig leuk zijn.
Wie zet zich hiervoor in? Wellicht in samenwerking met de regionale steunpunten

Budget

Kan in de jaarvergadering geregeld worden. Bijvoorbeeld voor het huren van lokaliteiten.

T