LIDMAATSCHAP  (update: 1 febr. 2016)

Lidmaatschap Bedrag

Jaarcontributie 2016 (te betalen voor eind februari a.u.b.)
Leden die te laat betalen, betalen 5,- euro extra aan administratiekosten

40,00 Euro
Klik hieronder voor het aanmeldformulier:
 • "Aanmeldingsformulier nieuw lid / wijziging gegevens bestaand lid"
  • Door op de bovenstaande link te klikken kunt u het formulier downloaden;
  • Save het document dan op uw computer in een folder/map naar keuze.
  • Vervolgens invullen en dan saven als:
   "uwnaamAANMELDING-Camion.doc" of "uwnaamWIJZIGING-Camion.doc"
  • U wordt verzocht het formulier daarna te versturen als bijlage via e-mail
  • of u kunt het uitprinten en opsturen per post. (graag voldoende frankeren)
 • Het aanmeldingsformulier dient -als bijlage- verzonden te worden naar:
 • Of u stuurt het ingevulde formulier via de post naar:

  • Ledenadministratie/Penningmeester Le Camion
   Raymond van der Meij
   Brasserskade 215
   2612 CD Delft


Gelden dienen overgemaakt te worden naar de penningmeester (Raymond v.d. Meij) op:
 • bankrekening NL82INGB0000051506
 • t.n.v. penningmeester Le camion
 • plaats: Delft
 • Let op! Vermeld uw lidnummer (indien u reeds lid bent, anders vermelden: NIEUW LID) en uw naam bij de betaling, anders weten we niet van wie het geld komt.

Buitenlandse betalingen: De IBAN/BIC nummers van onze rekening zijn:

 • IBAN: NL82INGB0000051506
 • BIC: INGBNL2A

Bent u lid, dan krijgt u ongeveer 4 x per jaar het clubblad 'Camion'  toegestuurd.