Meeting-verslag

Jaar Maand Auteur Titel
1993 maart Jaap Kellerman  - Nieuwjaarsbijeenkomst -

 
- Nieuwjaarstoespraak -

Voorzitter met visie spreekt aan

 


Beste Camionleden,

Allemaal hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. We beginnen langzamerhand al wat Camion-routine te krijgen. Ons vierde jaar gaat alweer in. Het bestuur heeft het afgelopen jaar wat minder vergaderd dan de voorgaande jaren. We hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan.
Dat komt ook omdat de algemene vergaderingen en de enquête de belangrijkste wensen van de leden bekend zijn. Vier maal 'Camion' in de bus, vier meetings en een vakantiemogelijkheid in Mol, de technische hulp en de sleutelruimte en natuurlijk iedereen steeds goed op de hoogte houden is de boodschap.

1992
In 1992 is het gelukt om het bestuur uit te breiden. Daardoor kunnen de taken nu door meer leden worden uitgevoerd. Henry Schönbeck is Henk Itz als bestuurslid opgevolgd. De redactie is verder versterkt met George Kars als commissielid. De weekendcoördinatie wordt nu door twee mensen gedaan. Jan van Beusichem en Anjo de Jong zijn de twee coördinatoren. Anjo neemt het noorden van het land voor zijn rekening en Jan de rest.

Een nieuwtje
Het vertrek van Ruud Kars als bestuurslid in 1993 zal worden opgevangen door Mirjam Kruijssen. Zij zal het penningmeesterschap en de ledenadministratie van Ruud overnemen.

Een ander nieuwtje
Op de algemene ledenvergadering zal door het bestuur worden voorgesteld de algemene vergadering niet meer met Pasen te 'houden, maar in september. Gebleken is dat de septembermeeting de afgelopen jaren de drukst bezochte meeting is. Een voordeel van september is dat de besluiten van de algemene vergadering sneller in de praktijk gebracht kunnen worden. Als in september besluiten worden genomen kunnen die al per 1 januari daarna van kracht worden. Ten opzichte van Pasen levert dat een tijdwinst van ongeveer een half jaar op. Dit Paasweekend, tijdens de algemene vergadering zullen we horen wat onze leden van dit voorstel vinden.
 

Een bijzondere meeting hebben we in september '93 in Aalsmeer. We zullen onze activiteiten dan richten op het daar te houden bloemencorso. Wij zijn bezig met de organisatie van een treffen waarbij één van onze HY's aan de corsostoet deelneemt. We proberen ook, met medewerking van Citroën Nederland een stapplaats voor de HY's te regelen zodat we van die plek het corso kunnen bekijken. We zullen ook contact opnemen met de televisieprogrammamakers om de HY's in de uitzending te krijgen. Hoe we dit precies organiseren wordt in de volgende nummers van Camion bekend gemaakt.

Tenslotte
We doen als bestuur niet aan actieve Camion promotie. Toch hebben we ongeveer 280 leden. Een mooi aantal lijkt mij. In 1993 zijn we als bestuur dan ook van plan om gewoon op de ingeslagen weg door te gaan.

Als er suggesties zijn dan is er nu alle gelegenheid om met mij, en met de andere aanwezige bestuursleden, van gedachten wisselen.
Ik hoop dat dit een goed HY-jaar wordt en dat we in 1993 veel plezier van onze bijzondere Citroëns zullen hebben.
 


Jaap Kellerman

 

 


 << terug