Meeting-verslag

Jaar Maand Auteur Titel
1994 september Lies & René Gosse  - Delft -

 
- Van Delft horen, zien en zwijgen -
 

 

Tijdens het weekend van 25, 26 en 27 augustus 1994 vond een meeting in Delft plaats, alwaar wij hebben gehoord dat:
- Delft een universiteitsstad is
- daar 11.000 studenten wonen
- één op de zes inwoners studeert
- Delft vroeger ca. 20 bierbrouwerijtjes telde
- er nu nog slechts één Delftse biersoort bestaat die in Limburg wordt gebrouwen
- het drukken van 'Camion' zal worden uitbesteed
- het op de Beestenmarkt te Delft 's avonds héél gezellig schijnt te zijn
- het dat in de tent ook was
- een illuster gezelschap van dit blad een boulevardblad wil maken
- een dergelijk blad snel gevuld zal zijn
- de inhoud daarvan niet altijd op waarheid zal berusten
- vuurwerk flink kan knallen
- Lies Gosse uit de jubileumcommissie is
- haar plaats is ingenomen door Herman Kranendonk
- sommigen met een nieuwe ontsteking op de terugreis problemen hadden
- sommigen verkeerde bobine's hebben/hadden
- zelfs zeer vooraanstaande technici hiermee werden geconfronteerd (met zo'n verkeerde bobine in hun auto)
- Koning Willem 1/1 een grote verzameling porselein bezat
- hij dat heeft geschonken aan het porselein museum te Delft
- dat museum 'De Porseleinen Fles' heet
- dat sommige motieven op ons Hollandse Delfts blauw uit het Verre Oosten komen
- deze door de koopvaarders. die o.a. op Oost-Indië voeren, werden meegenomen

Wij hebben gezien dat:
- er 53 bussen aanwezig waren
- het een fantastisch mooi terrein was
- het weer flink heeft meegewerkt
- men tot in de kleine uurtjes buiten heeft gezeten
- het daarom in de tent vrij rustig was
- vuurwerk heel mooi kan zijn
- een lasershow wat tegen kan vallen
- een twintigtal auto's voorzien is van een elektronische ontsteking
- de monteur daar onder meer op zondag van 's morgens acht tot 's avonds 21.00 uur aan heeft gewerkt
- hij zich zeer bescheiden heeft opgesteld
- Delfts blauw ook zwart of wit kan zijn

Wij zullen zwijgen over:
- daar zwijgen wij over.

Lies en René Gosse, die nog graag de commissie bestaande uit Marianne Mol, Nico Hitzert en Hans en Lydi v.d. Dorpel, die deze meeting heeft georganiseerd hartelijk bedanken voor hun moeite en enthousiaste inzet.
 

 

 


 << terug