Meeting-verslag

Jaar Maand Auteur Titel
1995 maart George Kars  - Paasmeeting -

 
- Paasmeeting (1) -

Heerewaarden
Een verslag van George Kars.

 

 
Ruim veertig bussen van onsen gilde gaven acte de présence om te vieren dat het vijf jaaren geleeden was dat onsen bussengilde het leevenslicht aanschouwde. Degeenen die versuimdt hebben om geduurende dit lustrumpaasprogrammaa aanwesig te sijn hebben het slaagen van de festiviteiten gemist. De regenten van onsen gilde hadden een jubileumcommissie samengesteldt ter voorbereiding van den festiviteiten en twee van hen, te weten Karel Schreurs ende Ruud Kars, hebben kosten noch moeite gespaardt om dit eerste lustrum te doen slaagen. Zij hadden zich verseekerdt van een goed geselschap, die hen konden bijstaan om een ieder aan sijn of haar trekken te laaten koomen.

Reeds donderdag voor Paas en waaren kwartiermaakers present om onsen gildebroeders en zusters, die den dag daarop souden arriveeren, een goed ontvangst te bereiden. Helaas was het koffieappaaraat vergeeten, zodat het schenken van een kom welkomstdrank tot 's avonds geïmproviceerd moest worden. Saaterdag was de dag van den werkers. Eenersijds waren moeders in den morgen druk doende met het kooken en kleuren van den paaseieren, in den middag gevolgd door het faabrieceren van een eigen gemaakten paasdecoraatie. Andersijds waren in den morgen den inkopers aan den slag met aansluitend den arbeid ter voorbereiding van den grooten Bourgondische aavond die daarop volgde.
Twee herauten arriveerden onder tromgeroffel tussen den bussen en riepen per proclamaatie vanaf een kwartier voor zeven ure alle deelneemers op zich achter hen te schaaren en in slagorde richting feestsaal op te stomen. Bij den entree werden de dames in ons midden verwelkomdt met een handkus en een geele roos die de kleur van Paasen symboliseerde. Iedereen ontving ook twee bonnen om zich te laaven aan de meer dan voortreffelijke drank die door den waard, sijne vrouwe en overigen familieleeden werd geschonken. Zij konden toasten op het welslaagen van het feest en het succesvol voortbestaan van onsen bussengilde. Velen van ons waaren in seer feestelijken Bourgondische kledy gestooken of iets wat daar tegenaan hing.

Naa een welkomswoord van den meester van den jubileumcommissie ving het feestgedruis aan met het binnen brengen van den heksensoep onder leiding van hofheks Marianne. Tijdens het nuttigen van den seer voortreffelijke heksensoep zette den troubaadour en sijne vrouwe dezen feestaavond een grooten luister bij. Ook onsen sigeunerin Lies die een ieder die dat maar wilde den toekomst voorspelde droeg aan den feestvreugde bij. Tussen den hapjes en drankjes door werd het volk vermaakt met diversen vormen van speelen. Bijvoorbeeld een familiedobbelspel, gezang en dans onder leiding van den troubaadour, dobbelen om den kas van onsen gilde te spekken. Sakje voelen was ook een geliefdt onderdeel en voor enkele vermeetelen onder ons was er den mogelijkheid om den krachten te meeten met een broodschep en gewichten. Terwijl liepen enkelen fraai uitgedosten jongen meedewerkers continu iedereen van het nodigen te voorzien. Daarvoor mijn oprechten dank en ik neem aan ook voor den overigen deelneemers gesprooken te hebben.

Deezen grooten aavond is volgens mij bij een ieder in den smaak gevallen. Nadat veelen aan het eind van den aavond een handje bijstaaken om de saai op orde te brengen voor den ééndrachtigen maaltijd op sondagmorgen twee kwartieren naa tien ure. Den ploeg die den grooten aavond inluidde was ook weer present om de volgenden morgen deezen maaltijd te versorgen. Om neegen ure werden den kinderen versameldt om onder leiding van den Paashaas Elly een wandeling te maaken. In dien tussentijd werden den gekleurden eieren verstopt zodat den kinderen direct bij terugkomst eieren konden gaan zoeken. In den middag van den sondag hadden de daames en heeren regenten van onsen bussengilde den jaarsamenkomst voor den Ieeden vastgesteldt. Onder het genot van enkelen smaakelijken kommen koffie verliep dezen bijeenkomst bijzonder vlot. Den kinderen hadden inmiddels den tent bezet om zich te buigen over een paaskip en dezen van fraaien kleuren te voorzien. Toen den kinderen gereedt waaren en den gekleurden plaaten aan den wanden waaren aangebracht was den tent ineens buitengewoon gezellig geworden. Den tweeden paasdag of anders gesijt maandag stond in het teeken van den kinderlunch. Enkelen ouders verklaarden zich bereidt den kinderen tijdens dezen maaltijd te begeleiden. Naadat de volwassenen zich ook over enigen sneeden brood ontfermdt hadden ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts.

George.

 

Jaar Maand Auteur Titel
1995 maart Els en Niek Schultheiss  - Paasmeeting -

- Paasmeeting (2) -

Heerewaarden
Bourgondische Paasweekend

 

Toen wij op vrijdag 14 april vanuit Oirschot vertrokken, waren we van plan om even over de Maasbrug een boterhammetje te eten. Maar dat ging niet door. omdat we het brood vergeten waren en omdat we vlakbij Heerewaarden waren, zijn we dus meteen naar de jachthaven doorgereden. Er stonden al een paar wagens en we werden verwelkomd door Hans van den Dorpel. die de honneurs waarnam. Het weer was redelijk en nadat de fietsjes losgemaakt waren, zijn we naar het dorpje gereden om een broodje te kopen.
's Avonds was er weer de nodige koffie in de tent. Dankzij de twee kachels en de vele oude bekenden werd het een gezellige avond. De volgende dag was het weer van dienaard, dat we zelfs buiten gezeten hebben. Toen het tijd werd om naar het restaurant te gaan (de kinderen van onze gasten in de bus maanden hun ouders om zich te verkleden), zagen wij tot onze verwondering twee Oirschotse bekenden:
Toon en Juul Kerkhof (de troubadours, red.). Zij hadden ons ook verwacht want:
'Wij hadden ook zo'n oude auto!' Om kort te gaan, wij, in oude gordijnen met hoed op, zijn toen naar de feestzaal gegaan. Hier kregen alle dames een roos en alle gasten twee consumptiebonnen. Velen hadden zich de oproep om Bourgonisch gekleed te komen in het oor geknoopt. Opvallend leuk en charmant zagen de bedienende dames er uit. Hoewel, ook onze meester knutselaar met zijn petje, zwarte maillot en bruine bournous er fantastisch uitzag. De troubadours, dat wisten wij wel, lieten zich van hun beste kant horen en hebben de hele avond gezongen. Bij elk tafeltje kwamen zij even aan en gingen pas bij twaalven weg. De hapjes, broodje zuurkool met worst. spareribs en kippenkluifjes. kortom alles was geweldig!
Zondagmorgen eerste paasdag was de tafel weer gedekt met broodjes. krentenbrood. fruit, koffie, thee. noem maar op, het was er. In één woord: een Paasbrunch. een ieder vroeg zich af: 'Waar doen ze het van? 's Middags de jaarvergadering in de kantine (buiten was het niet erg warm). 's Avonds een gezellig avondje in de tent, waar het teveel aan ingekochte waren van de hand werd gedaan. Het bleef er tot in de kleine uurtjes gezellig. Tweede Paasdag liet het weer het echt afweten, in de tent koffie gedronken, nagepraat en de prijsjes uit de gratis loterij waren uitgestald. Buiten hoorden we het bekende geluid van startende en vertrekkende HY's, want aan alles komt een eind, dus ook aan dit zo enorm goed georganiseerde Paasweekend.

Wij, Els en Niek Schultheiss van CATO, bedanken hiermee alle werkers en werksters van dit jubileumfestijn.

 

 


 << terug