Meetingverslag

Jaar Maand Auteur Titel
2000 juni IJf de Jong   Paasmeeting 

 
 Paasmeeting en ALV Nulde
 

 

Matig weer, het dolfinarium, een techno info en een memorabele algemene ledenvergadering zijn de steekwoorden voor de traditionele voorjaarsmeeting. Om maar met het eerste te beginnen: het was dan wel eens waar niet steenkoud en er stond ook geen harde wind maar echt prettig weer was het ook niet. Regelmatig viel er een buitje waardoor het op het gras wat zompig was en na drie dagen was de entree voor de tent een modderpoel. Dat nam niet weg dat het onderdeel het dolfinarium druk werd bezocht. Ik geloof dat alle deelnemers aan de meeting die zaterdag in het dolfinarium te vinden waren! Voor ons was het een hele beleving om eens een hele stoet HY’s in colonne te zien rijden. Vooral onze kinderen vonden het schitterend en zaten doorlopend achterste voren op hun stoelen om maar niets van dit schouwspel te hoeven missen. En, aan hen afgemeten, was ook het bezoek aan het dolfinarium zeer succesvol. Alle hulde aan de organisatoren van deze meeting.

Het onderdeel techniek, de ontsteking, mocht er ook zijn. elders in het blad vindt u hier meer daarover. Als absolute leek ben ik er in ieder geval een stuk wijzer van geworden. Zoveel zelfs dat ik tijdens onze vakantie in BelgiŽ in de week daarop volgend het hele ontstekingshuis tot twee maal toe gedemonteerd heb gehad. Puur voor de lol (nou ja, voor de lol?, ‘k had natuurlijk een probleempje).

Het memorabele van de ALV lag in verschillende aspecten die aan de orde kwamen tijden de vergadering, Niet eerder traden zoveel bestuurders in 1x af zonder mogelijkheid tot herkiesbaarheid. Voor Henny was het ook om andere redenen bijzonder. Na zoveel jaar leiding te hebben gegeven aan de vereniging was het ook wel ‘zijn’ club geworden waar hij nu afscheid van moest nemen. Behalve zijn voorzitters taak was Henny samen anderen, ook actief in en rond de loods. Deze laatste taak zal hij gewoon voortzetten; de voorzittershamer legt hij definitief neer. Ben Boortman sprak de scheidende voorzitter toe, gooide met lof en overhandigde hem een cadeau namens alle leden van de vereniging onder hartelijke dankzegging voor alle inspanningen die hij in de afgelopen 10 jaren leverde. Het cadeau bestond uit een uniek zilver model van een HY. 

Ook de financiŽle begroting werd door de aanwezigen kritisch onder de loep genomen. Vooral over de wijze waarop het bestuur tot keuzes was gekomen werd verantwoording gevraagd. De verhoging van entree prijzen voor de 3 c.q. 4-daagse meetings zorgde voor de nodige gespreksstof. Na de nodige discussie over verschillende (tegen)voorstellen gingen de aanwezigen akkoord met de voorgestelde verhoging. Ook de equipe definiŽring een gezin met inwonende kinderen werd vastgesteld. Tenslotte was er nog de vraag over de verdeling van gelden voor de lustrummeeting. De voorzitter van de lustrumcommissie kon hierover in ieder geval een passend antwoord bieden waarmee men uit de voeten kon.

 

IJf

 

 

 << terug